VietEDU là ai?

VietEDU là một tổ chức giáo dục tư nhân, phi lợi nhuận có đóng góp vào việc đổi mới giáo dục và phát triển con người bền vững ở Việt Nam.

VietEDU làm gì?

Phát triển văn hóa đọc
và khả năng tự học tập

Hỗ trợ chuyên môn
cho những người thực hành
tư vấn, giáo dục

Cung cấp các
dịch vụ giáo dục khác

Đăng ký dịch vụ

Bạn quan tâm đến các khóa đào tạo và tư vấn của chúng tôi? Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

Đội ngũ VietEDU

Là những chuyên gia về tâm lý, giáo dục, xã hội học, y tế công cộng được đào tạo trong nước và Quốc tế.

VietEDU

Cố vấn chuyên môn

VietEDU

Cố vấn chuyên môn

Thạc sỹ giáo dục học Mai Thị Việt Thắng

  • Tốt nghiệp khoa Tâm lý học, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 1998.
  • Tốt nghiệp thạc sỹ giáo dục học, Đại học New Orleans Hoa Kỳ, 2006. Năm 2007 được NBCC Hoa Kỳ cấp chứng chỉ nhà tư vấn.
  • Theo học nhiều chương trình của các nước trên Thế giới về chuyên môn giáo dục, đào tạo, phát triển tổ chức và phát triển cộng đồng.

Kinh nghiệm làm việc

  • Từ 1998 đến 2010 - Viện tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.
  • Từ 2010 đến 2014 - Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng, Thành viên sáng lập, Phó giám đốc phụ trách tư vấn và Đào tạo.
  • Từ 2014 - Room to Read Việt Nam, Phó Giám đốc chương trình Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học.

Tin tức VietEDU