Trang chủ   NGOẠI NGỮ HIẾM   TIẾNG LÀO GIAO TIẾP

TIẾNG LÀO GIAO TIẾP


LỚP HỌC TIẾNG LÀO CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU, TIẾNG LÀO GIAO TIẾP CƠ BẢN,

 VIET-EDU CUNG CẤP CÁC KHÓA HỌC TIẾNG LÀO CƠ BẢN, TIẾNG LÀO CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU, TIẾNG LÀO CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ. CÁC KHÓA HỌC NÀY GIÚP HỌC VIÊN CÓ NỀN TÀNG TIẾNG LÀO VỮNG CHẮC, TỰ TIN GIAO TIẾP KHI SANG BÊN LÀO DU LỊCH, HỌC TẬP, SINH SỐNG HOẶC BUÔN BÁN.
 

HỌC PHÍ:
1. LỚP TIẾNG LÀO GIAO TIẾP CƠ BẢN:  4.000.000Đ/KHÓA.
 
2. LỚP TIẾNG LÀO CẤP TỐC (HỌC CÁC BUỔI CHIỀU TRONG TUẦN): 5.000.000Đ/KHÓA.
.